Biografi Tokoh Islam

Mengenal Lebih Dekat Al-imam Muhammad Bin Idris Asy-syafi, Al-Ustadz Ruwaifi

Ulama adalah pewaris para nabi. Keberadaannya di tengah umat bagai pelita dalam kegelapan. Titah dan bimbingannya laksana embun penyejuk dalam kehausan. Keharuman namanya pun seakan selalu hidup dalam

Mengenal Al-fuqaha, assalafy.org

Kota Madinah pun menjadi impian, dambaan, dan angan-angan para penuntut ilmu di seluruh penjuru negeri untuk bisa mereguk manisnya warisan nubuwwah. Satu di antara sekian buah usaha pendidikan dan bim

Kisah Dua Putra Adam, Al-Ustadz Abu Muhammad Harist

Sesungguhnya, wajib atas setiap muslim mengimani segala yang diberitakan di dalam Al-Qur’an.
Termasuk dalam hal ini, kisah dua putra Adam Alaihissalam yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu

Kharijah Bin Zaid Bin Tsabit Rujukan Umat Dalam Ilmu Waris, Abu Abdillah

Kunyah beliau adalah Abu Zaid, sedangkan nama lengkap beliau adalah Kharijah bin Zaid bin Tsabit Al-Anshari An-Najjari Al-Madani. Salah seorang dari tujuh tokoh ulama Madinah (Al-Fuqaha’ As-Sab&

Imam Bukhari , Keajaiban Dari Bukhara, Abu Muhammad

Buta di masa kecilnya.
Keliling dunia mencari ilmu.
Menghafal ratusan ribu hadits.
Karyanya menjadi rujukan utama setelah Al Qur’an.
Buta di masa kecilnya.
Keliling