Aliran Islam

Mutazilah - Kelompok Sesat Pemuja Akal, Al Ustadz Ruwaifi bin Sulaimi Lc

Sejarah Munculnya Mu’tazilah
Kelompok pemuja akal ini muncul di kota Bashrah (Irak) pada abad ke-2 Hijriyah, antara tahun 105-110 H, tepatnya di masa pemerintahan khalifah Abdul Malik bin M

Mitos Tanah Karbala

Tidak ada satu pun hadits shahih yang menjelaskan tentang kesucian tanah Karbala’ di Irak . Lebih-lebih hadits yang menjelaskan keutamaan sujud di atas tanahnya, atau kesunnahan mengambil lempen

Mengenal Abu Sangkan Dan Keilmuannya (ii), Al-Ustadz Abu Umamah Abdurrohim bin Abdulqohhar al-Atsary

Maksud bab ini adalah untuk difahami bersama bahwa Abu Sangkan itu adalah tokoh sufi, ahli kalam, ahli mantiq, ahli filsafat yang kedudukannya seperti dukun dan tukang sihir yang tidak boleh diambil i

Mengenal Abu Sangkan Dan Keilmuannya (i), Al-Ustadz Abu Umamah Abdurrohim bin Abdulqohhar al-Atsary

Setelah faham-faham tasawuf dan filsafat telah masuk ke dalam hati Abu Sangkan maka dia mulai mengeluarkan faham-faham tersebut dengan segala media yang bisa dia lakukan, diantaranya:

1. Me

Mengapa Saya Keluar Dari Wahdah Islamiyah? (bagian 2)

Sampai pada urusan pernikahan, mereka berusaha bagaimana agar Ikhwan dan Akhwat mereka hanya menikah dengan sesama mereka saja, tidak dari luar kalangan WI, tanpa mengecek dulu apakah orang yang dari