Air Laut, Asy Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani

Masalah : Sucikah Air Laut?
Pilihan Asy Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani : (Yang Benar) Sesungguhnya ia suci.
Ats-Tsamar Al Mustahab
(Dikutip dari Buku : Fiqih Pilihan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Penerbit Pustaka Salafiyyah)
sumber: www. darussalaf. or. id, penulis: Asy Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani